НЕССОНОВА Марина Миколаївна

(06.06.1979, м. Рубіжне Луганської обл.) – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри біофізики та інформаційних технологій НФаУ.

Закінчила механіко-математичний факультет Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна (2001) за спеціальністю «математика» (кваліфікація «математик, викладач математики та інформатики»).

Працює: з 2001 до 2004 асистент кафедри інженерних та інформаційних технологій Української фармацевтичної академії, з 2004 асистент кафедри інформаційних технологій НФаУ, з 2007 асистент кафедри фармакоінформатики, з 2016 доцент кафедри фармакоінформатики, з 2019 доцент кафедри біофізики та інформаційних технологій.

Навчально-методична робота. Читає курси лекцій «Комп’ютерні технології у дослідженні лікарських засобів», «Комп’ютерні технології у дослідженні парфумерно-косметичних засобів», «Обчислювальна математика і програмування». Проводить практичні, семінарські і лабораторні заняття для студентів з українською, російською і англійською мовами навчання. Співавтор 4-х навчальних посібників (Основи моделювання фармацевтичних задач засобами MathCAD : Практикум / Запоріжжя: Вид-во ЗДМУ, 2014; Information Technology in Pharmacy : Textbook for Foreign Students / Kharkiv, NUPh: Golden Pages, 2013; Information Technology in Pharmacy : Textbook for Foreign students of medical and pharmaceutical universities / ZSMU, Zaporozye, 2007; Практикум по системам управления базами данных : Учеб. Пособие / Х.: Изд-во НФаУ «Золотые страницы», 2006) і 7-ми методичних рекомендацій. Займається розробкою дистанційного курсу «Комп’ютерні технології у фармації».

Науково-дослідна робота. У 2015 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю медична і біологічна інформатика і кібернетика за темою «Моделі і методи оцінки ступеня тяжкості стану пацієнтів для підтримки прийняття рішень лікаря». Є автором більше 70 наукових і навчально-методичних публікацій, 8-ми авторських свідоцтв. Наукові інтереси зосереджені у галузі математичного моделювання біологічних систем, застосування інформаційних технологій і методів аналізу даних для моделювання процесів у медицині, фармації, економіці.

Громадська діяльність. Є індивідуальним членом Української Асоціації «Комп’ютерна медицина».

 

Print Friendly, PDF & Email