Вас вітає кафедра освітніх та інформаційних технологій НФаУ

Згідно Наказу №445 «Щодо тимчасового переходу на дистанційне навчання» від 15.10.2020 Національного фармацевтичного університету, на період з 19.10.2020 по 24.01.2021 (включно) здобувачам вищої освіти та інтернам буде заборонено доступ до навчальних корпусів університету, заняття будуть проводитись виключно із використанням технологій дистанційного навчання та навчально-методичних комплексів.

Освітній процес в умовах карантину.

«Дорожня карта» роботи з матеріалами навчальної дисципліни на платформі Moodle.

Розклад online занять на платформі ZOOM для студентів заочної форми навчання.

Розклад online занять на платформі ZOOM для студентів денної та вечірньої форм навчання.

Online class schedule.

  Згідно п. 8 Наказу №255 «Про реорганізацію кафедр» від 25.06.2020 Національного фармацевтичного університету на виконання рішення Вченої ради Національного фармацевтичного університету (протокол вiд 29.05.2020 №4) з метою дотримання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг та положень п.5 ст.33 Закону України «Про вищу освіту», враховуючи зміни у навчальному плані щодо 8 навчальних дисциплін на навчальний семестр для одного здобувача вищої освіти, необхідність в об’еднанні кафедр, які викладають дисципліни виключно першого курсу, зі спорідненими за профілем діяльності кафедрами, що викладають дисципліни для старших курсів, можливість вибору або української, або англійської мови освітнього процесу в закладах вищої освіти іноземними громадянами, відкриття нової спеціальності «Ветеринарна медицина»:

  • 1) відбулася реорганізація шляхом перетворення кафедри біофізики та інформаційних технологій. ,
  • 2) відбулося утворення на базі вказаного підрозділу кафедри освітніх та iнформаційних технологій.
Завідувач кафедриКАЙДАЛОВА Лідія Григорівна  – доктор педагогічних наук, професор, з 01.09.2020 завідувач кафедри освітніх та інформаційних технологій НФаУ.

Вітаємо співробітників кафедри с утворенням нового підрозділу та бажаємо взаєморозуміння, поваги один до одного, плідної праці та наснаги в досягненні спільних цілей та виконанні сумісних задач.

Наказ «Про реорганізацію кафедр» №255 від 25.06.2020 

Print Friendly, PDF & Email