Вас вітає кафедра біофізики та інформаційних технологій НФаУ

Розклад занять для студентів заочної форми навчання.

Расписание занятий для иностранных студентов заочной формы обучения.

Розклад занять на 25 – 29 травня 2020.

Расписание занятий на 25 -29 мая 2020.

Class schedule from May 25 till May 29.

Навчальні матеріали для студентів заочної форми навчання.

Навчальні матеріали на період карантину.

Учебные материалы на период карантина.

Training materials for the quarantine period.

  Згідно п. 3 Наказу №300 «Про реорганізацію кафедр» від 29.08.2019 Національного фармацевтичного університету на виконання рiшення Вченої ради Нацiонального фармацевтичного унiверситету (протокол вiд 22.04.2019 № 4) з метою дотримання Лiцензiйних умов провадження господарської дiяльностi з надання ocвiтнix послуг та положень п.5 ст.33 Закону України «Про вищу ocвітy»;, враховуючи змiни в навчальному планi щодо 8 навчальних дисциплiн на piк для одного здобувача вищої освiти, вiдсутнiсть окремої спецiальностi «Технології фармацевтичних препаратів» та падiння контингенту студентiв ocвітніx програм iнженерного напряму пiдготовки:

  • 1) відбулася реорганiзація шляхом злиття кафедри фармакоiнформатики та кафедри фiзики,
  • 2) на базi вказаних пiдроздiлiв була створена кафедра бiофiзики та iнформацiйних технологiй.

Вітаємо співробітників обох кафедр с утворенням нового підрозділу та бажаємо взаєморозуміння, поваги один до одного, плідної праці та наснаги в досягненні спільних цілей та виконанні сумісних задач.

Наказ «Про реорганізацію кафедр» №300 від 29.08.2019

Інформація про кафедру фізики НФаУ

Інформація про кафедру фармакоінформатики НФаУ

Print Friendly, PDF & Email