КАЙДАЛОВА Лідія Григорівна

(20 лютого 1961 р. с. Селище, Київська область) – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри освітніх та інформаційних технологій НФаУ (з 01.09.2020), завідувач кафедри педагогіки і психології НФаУ (2004-2020).

Закінчила: Харківський ордена В.І. Леніна політехнічний інститут (1985 р., інженер-механік); Національний фармацевтичний університет( 2008 р., провізор).

Працює: викладачем Харківського заочного машинобудівного технікуму (1985-1995), методистом Української фармацевтичної академії (1996-1999), науковим співробітником НМЛ з питань фармацевтичної освіти (1999-2003), завідувачем НМЛ з питань фармацевтичної освіти (2003-2007), завідувач кафедри педагогіки і психології (2004-2020), з 01.09.2020 завідувач кафедри освітніх та інформаційних технологій.

Навчально-методична робота. Навчальні дисципліни, які викладає: моделювання діяльності та професійної підготовки фахівців, педагогічна майстерність викладача, педагогічна практика аспірантів, підвищення кваліфікації викладачів. автор монографії та співавтор 19 посібників, 21 методичної рекомендації, посібників з психолого-педагогічних дисциплін, 11 довідників. Співавтор блоку навчально-методичної літератури, галузевих стандартів вищої освіти, навчальних планів зі спеціальності «Педагогіка вищої школи».

Наукові дослідження. Кандидатську дисертацію на тему «Педагогічні технології у формуванні професійних умінь і навичок студентів вищого фармацевтичного закладу».захистила у 2003 р. у Харківському державному педагогічному університету ім. Г.С. Сковороди 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Дисертацію на здобуття доктора педагогічних наук на тему «Теоретичні та методичні засади неперервної професійної підготовки майбутніх фахівців фармацевтичного профілю» захистила у 2011 р. у Класичному приватному університеті за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Автор понад 240 наукових праць, у т. ч. 1 монографія, 61 статтю, 79 тез та ін. Підготовлено 2 кандидати педагогічних наук, керівництво 50 магістрами освітніх, педагогічних наук.

Громадська діяльність. Член Міжнародної Асоціації Гуманітаріїв (МАГ), член Європейської Асоціації Педагогів та Психологів “Science”, член редколегії міжнародного наукового журналу “THE UNITY OF SCIENCE”, член спеціалізованої вченої ради Д 64.053.04 Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди.

Нагороди. Почесна грамота Міністерства охорони здоров’я України (2004 р., 2006 р.), Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2005 р.), Почесна грамота Національного фармацевтичного університету (2007 р., 2011 р., 2014 р., 2015 р.), Подяка від голови Харківської обласної державної адміністрації І. Райніна (2015 р.).

Галерея докторів наук НФаУ Кайдалова Лідія Григорівна

Print Friendly, PDF & Email