Кафедра фізики НФаУ

Історична довідка

  Кафедра фізики сприяє високому рівню професійної підготовки випускників НФаУ. Завдяки дисциплінам, які викладаються на кафедрі, студенти набувають уміння швидко і ефективно засвоювати великі обсяги нової складної інформації. Великий творчий потенціал співробітників кафедри фізики НФаУ дозволить у майбутньому збільшити внесок кафедри у загальну справу виховання фахівців фармацевтичної галузі України.

Дисципліни, які викладаються на кафедрі:

 • Біофізика
 • Біофізика, фізичні методи аналізу
 • Біофізика, фізичні методи аналізу та метрологія
 • Вища математика
 • Вища математика і статистика
 • Вища та прикладна математика
 • Економетрика
 • Електротехніка та основи електроніки
 • Медична та біологічна фізика
 • Медична фізика
 • Фізика
 • Фізика, фізичні методи аналізу

Штат кафедри: 16 викладачів: завідувач кафедри – доц. Погорєлов С. В., 3 професори – Кокодій М.Г., Стороженко І. П., Тіманюк В. О., 6 доцентів – Стрижаченко О. В., Багуля В. О., Жовтоніжко І. М., Кайдаш М.В., Решетняк Ю. Б., Ромоданова Е. О., 3 ст. викл. – Дягілєва Ф.Г., Красовський І. В., Тюкін М.Б., 3 викладачі – Баранник М. О., Фролова Н. О., Шейкіна Н. В. (4 доктори наук, 9 кандидатів наук), інженер першої категорії Рибальченко О.Г., старші лаборанти Терех Н.І., Єлохова В.В..

За останні роки колективом кафедри видано 12 підручників (Физика (1995), Вища математика (2001), Біофізика(2001), Биофизика (2003), Теория вероятностей и математическая статистика (2004), Biophysics (2007), Higher mathematics (2010), Математичне моделювання у фізиці (2011), Медична та біологічна фізика (2013), Біофізика. Фізичні методи аналізу та метрологія (2014), Вища математика (2014), Аппаратная косметология (2014), Вища математика та статистика (2017)), понад 30 навчальних посібників та 6 монографій (Возбуждение электромагнитных волн в объемах с координатными границами (2003), Живой организм и электромагнитные поля (2004), Измерение анизотропных диэлектриков на сверхвысоких частотах. Теоретический анализ, устройства, методы (2011), Прямые и обратные задачи теплопередачи в лазерной технике и метрологии (2012), Advanced Lasers. Laser Physics and Technology for Applied Fundamental Science (Springer Series in Optical Sciences 2015), Измерение параметров микро- и наночастиц оптическими методами (Lambert Academic Publishing 2018)), отримано десятки патентів на винахід, опубліковано близько 300 наукових статей.

Print Friendly, PDF & Email