Історія кафедри

   Кафедра фізики була організована одночасно із заснуванням Харківського фармацевтичного інституту. Дані про діяльність кафедри у довоєнний період не збереглися, майже усі вони були втрачені в роки Великої Вітчизняної війни. Відомо, що з 1921 по 1926 рік кафедру очолював професор О.В. Желіховський, у 1926-1937 рр. – професор М.Я. Міллер. У довоєнний період лекції з фізики читали на базі Харківського державного університету, а згодом – на базі Харківського медичного інституту.

   Дані про існування кафедри фізики, починаючи з 1944 року, стверджують, що кафедрою керували:

  • Помазанов Микола Юрійович – наукового звання не має, основне місце роботи – Харківський університет, у ХФІ працював за сумісництвом – 1944 – 1948 рр.
  • Пархомовський Георгій Давидович – виконував обов’язки завідувача кафедри – 1948 – 1952 рр.
  • Шинянский Леонід Абрамович – зав. кафедри – 1953 – 1969 рр.
  • Солонько Василь Миколайович – доцент, зав. кафедри – 1969 – 1977 рр.
  • Вейхброт Єзро Йосипович – доцент, зав. кафедри – 1977 – 1981 рр.
  • Масленніков Олександр Іванович – доцент, зав. кафедри – 1981 – 1990 рр.
  • Видашенко Володимир Миколайович – виконував обов’язки завідувача кафедри – 1990 – 1991 рр.
  • Тіманюк Володимир Олександрович – професор, зав. кафедри – 1991 – 2016 рр.
  • Стороженко Ігор Петрович – професор, виконував обов’язки завідувача кафедри – 2016 – 2017 рр.
  • Погорєлов Станіслав Вікторович – доцент, зав. кафедри – 03.04.2017 – до теперішнього часу.

   У 50-х роках співробітники кафедри розробляли наукові проблеми: «Застосування ультразвуку при дослідженні властивостей речовини» (з 1953 р.) та «Застосування ультразвуку в фармації» (з 1957 р.).Одним з результатів наукової діяльності колективу кафедри стало впровадження спільно з кафедрою технології лікарських засобів на Дарницькому хіміко-фармацевтичному заводі нового методу отримання препаратів «Патокрин» та «Спленін» за допомогою ультразвуку.

   Для виконання наукової роботи на кафедрі були опановані та придбані необхідні установки: потужний генератор ультразвукових коливань, установка для вимірювання швидкості ультразвуку в рідинах у широкому інтервалі частот та температур, інтерферометри для вимірювання швидкості та поглинання ультразвуку тощо.

   За часів керівництва кафедрою доцента О.І. Масленнікова вона значно примножили свій професійний та науковий потенціал. Були створені нові наукові напрямки дослідження речовин за допомогою мас спектрометрії, ЯМР-, ІЧ-спектроскопії. Колектив кафедри поповнився новими викладачами-науковцями, здебільшого випускниками фізичного та радіофізичного факультетів ХДУ, які вже мали вчені ступені і звання: доценти В.М. Видашенко, Л.Ф. Чечерська, А.І. Вердян, А.В. Клочко, В.О. Тіманюк, А.Г. Горбанюк та ін.

   З відкриттям факультету промислової фармації збільшилась кількість навчальних курсів, які читаються на кафедрі фізики. З 1991 р. кафедру очолює кандидат фізико-математичних наук, професор Володимир Олександрович Тіманюк. До традиційних дисциплін (фізики та вищої математики) додалися курси біофізики, електротехніки з основами електроніки, а також спеціальний курс «Фізичні методи аналізу лікарських засобів».

   На цей час на кафедрі викладаються: «Біологічна фізика», «Фізичні методи аналізу та метрологія», «Вища математика», «Фізика», «Електротехніка та основи електроніки», «Фізичні методи аналізу», «Вища та прикладна математика», «Економіко-математичне моделювання», «Математика для економістів», «Медична та біологічна фізика».

   До 1990 року кафедра фізики територіально знаходилася за адресою – пл. Повстання, 17. З 1990 року кафедра – в новому технологічному корпусі за адресою – вул. Блюхера, 4. У 1992 року кафедра переїхала до корпусу на вул. О.Невського, 18, де займає 4-й поверх основного корпусу і по теперішній час.

   На кафедрі фізики за останні роки роботи склався стабільний колектив співробітників, у творчому доробку якого 12 підручників (Физика (1995), Вища математика (2001), Біофізика(2001), Биофизика (2003), Теория вероятностей и математическая статистика (2004), Biophysics (2007), Higher mathematics (2010), Математичне моделювання у фізиці (2011), Медична та біологічна фізика (2013), Біофізика. Фізичні методи аналізу та метрологія (2014), Вища математика (2014), Аппаратная косметология (2014)), понад 30 навчальних посібників, 4 монографії (Возбуждение электромагнитных волн в объемах с координатными границами (2003), Живой организм и электромагнитные поля (2004), Измерение анизотропных диэлектриков на сверхвысоких частотах. Теоретический аналіз, устройства, методы (2011), Прямые и обратные задачи теплопередачи в лазерной технике и метрологии (2012)), десятки патентів на винахід, опубліковано близько 300 наукових статей.

   На сьогоднішній день на кафедрі працюють 16 викладачів: завідувач кафедри – доц. Погорєлов С. В., 4 професори – Кокодій М.Г., Стороженко І. П., Стрижаченко О. В., Тіманюк В. О., 5 доцентів – Багуля В. О., Жовтоніжко І. М., Кайдаш М.В., Решетняк Ю. Б., Ромоданова Е. О., 3 ст. викл. – Дягілєва Ф.Г., Красовський І. В., Тюкін М.Б., 3 викладачі – Баранник М. О., Фролова Н. О., Шейкіна Н. В. (4 доктори наук, 9 кандидатів наук).. Достатньо великий внесок у здобутки кафедри вносять ст. лаборанти Рибальченко Олена Григорівна, Терех Надія Іванівна, Єлохова Валентина Валентинівна.

   Суттєво зросла кількість співробітників з науковими ступенями, що, у свою чергу вплинуло на якість навчального процесу. З 2000 р. співробітниками кафедри фізики були захищені дисертації: докторські – Пєнкін Юрій Михайлович (2002), Стороженко Ігор Петрович (2009), Стрижаченко Олександр Володимирович (2014), Погорєлов Станіслав Вікторович (2017); кандидатські – Доброва Вікторія Євгенівна (2001), Зима Галина Володимирівна (2001), Тимченко Наталя Миколаївна (2004), Животова Олена Миколаївна (2008), Жовтоніжко Ірина Миколаївна (2008; сум.), Панасенко Сергій Володимирович (2008; сум.), Бараннік Мар`яна Олександрівна (2016).

   Зараз на кафедрі працюють молоді викладачі – спеціалісти у викладанні фізико-математичних наук, перспективні науковці. Викладач Фролова Наталя Олександрівна працює над кандидатською дисертацією.

Print Friendly, PDF & Email