Наукова діяльність

   В останні роки напрямок ініціативної науково-дослідної роботи кафедри: взаємодія електромагнітного випромінювання з речовиною та біологічними об’єктами; використання фізичних методів для аналізу лікарських засобів.

   В межах кафедральної ініціативної науково-дослідницької тематики співробітниками кафедри в останні роки проводяться такі роботи:

 1. дослідження методів вимірювання параметрів електромагнітного, зокрема, лазерного, випромінювання, яке застосовується в біології та медицині;
 2.  взаємодія електромагнітного випромінювання з речовиною та біологічними об’єктами;
 3. методи вимірювання енергетичних, просторових та часових характеристик лазерного випромінювання;
 4. використання фізичних методів для аналізу лікарських засобів;
 5. математичне моделювання біологічних об’єктів;
 6. молекулярне моделювання структури перспективних органічних сполук;
 7. теорія и практика прийму та обробка оптичних сигналів;
 8. методи управління та організації навчального процесу з урахуванням динамічного обновлення сучасної вищої освіти;
 9. використання плазми тліючого розряду з порожнистим катодом з метою створення нових джерел УФ випромінювання.

    За результатами наукових досліджень співробітниками кафедри видані монографії:

 • Пенкин Ю.М., Катрич В.О. Возбуждение электромагнитных волн в объемах с координатными границами.  2003. – 231с.;
 • Тіманюк В.О., Ромоданова Е.О., Животова О.М. Вплив електромагнітного випромінювання на біологічні об’єкти. 2004. – 220с.
 • Стрижаченко А.В. Измерение анизотропных диэлектриков на сверхвысоких частотах. Теоретический анализ, устройства, методы. – Монография.- LambertAcademicPublishing. – 2011.- 282 С.
 • Н. Г. Кокодий, В. А. Свич, В. А. Тиманюк, С. В. Погорелов, А. О. Пак, Ч. Ли Прямые и обратные задачи теплопередачи в лазерной технике и метрологии / Монография/ Х.: ХНУ имени В. Н. Каразина, 2012. – 240 с.

   Підсумовуючи досягнення, слід відзначити, що на протязі останніх 15 років співробітниками кафедри було опубліковано понад 200 наукових статей у вітчизняних та зарубіжних журналах та більше 350 тез доповідей на наукових конференціях різних рівнів.

Print Friendly, PDF & Email