Вас вітає кафедра фізики НФаУ

  Кафедра фізики сприяє високому рівню професійної підготовки випускників НФаУ. Завдяки дисциплінам, які викладаються на кафедрі, студенти набувають уміння швидко і ефективно засвоювати великі обсяги нової складної інформації. Великий творчий потенціал співробітників кафедри фізики НФаУ дозволить у майбутньому збільшити внесок кафедри у загальну справу виховання фахівців фармацевтичної галузі України.

Дисципліни, які викладаються на кафедрі:

 • Біофізика
 • Біофізика, фізичні методи аналізу
 • Біофізика, фізичні методи аналізу та метрологія
 • Вища математика
 • Вища математика і статистика
 • Вища та прикладна математика
 • Економетрика
 • Електротехніка та основи електроніки
 • Медична та біологічна фізика
 • Медична фізика
 • Фізика
 • Фізика, фізичні методи аналізу

Штат кафедри: 16 викладачів: завідувач кафедри – доц. Погорєлов С. В., 4 професори – Кокодій М.Г., Стороженко І. П., Стрижаченко О. В., Тіманюк В. О., 5 доцентів – Багуля В. О., Жовтоніжко І. М., Кайдаш М.В., Решетняк Ю. Б., Ромоданова Е. О., 3 ст. викл. – Дягілєва Ф.Г., Красовський І. В., Тюкін М.Б., 3 викладачі – Баранник М. О., Фролова Н. О., Шейкіна Н. В. (4 доктори наук, 9 кандидатів наук).

За останні роки колективом кафедри видано 12 підручників (Физика (1995), Вища математика (2001), Біофізика(2001), Биофизика (2003), Теория вероятностей и математическая статистика (2004), Biophysics (2007), Higher mathematics (2010), Математичне моделювання у фізиці (2011), Медична та біологічна фізика (2013), Біофізика. Фізичні методи аналізу та метрологія (2014), Вища математика (2014), Аппаратная косметология (2014)), понад 30 навчальних посібників та 4 монографії (Возбуждение электромагнитных волн в объемах с координатными границами (2003), Живой организм и электромагнитные поля (2004), Измерение анизотропных диэлектриков на сверхвысоких частотах. Теоретический анализ, устройства, методы (2011), Прямые и обратные задачи теплопередачи в лазерной технике и метрологии (2012)), отримано десятки патентів на винахід, опубліковано близько 300 наукових статей.

Print Friendly, PDF & Email