Вас вітає кафедра фізики НФаУ

   Підготовка фахівців фармацевтичної галузі неможлива без фундаментальних знань. Такі дисципліни як основи вищої математики, фізики, біофізики сприяють формуванню у студентів аналітичного мислення, єдиного цілісного сприйняття навколишнього світу.

   На кафедрі викладаються: фізика, біофізика, вища математика, фізичні методи аналізу, електротехніка та основи електроніки, медична та біологічна фізика, математика для економістів, економетрика. Основні напрямки наукових досліджень співробітників кафедри: теплові ефекти лазерного випромінювання та їх застосування у вимірювальній техніці; використання електромагнітного випромінювання і низькотемпературної плазми в медицині та біології. На кафедрі працюють 3 професори; 8 доцентів; 2 старші викладачі; 1 викладач; з них 2 доктори наук; 10 кандидатів наук.

Print Friendly, PDF & Email