РЕШЕТНЯК Юрій Борисович

(07.06.1961, м. Харків) – кандидат фізико-математичних наук (1990), доцент, доцент кафедри фізики НФаУ. Член Вченої ради факультету економіки та менеджменту НФаУ.

Закінчив в 1983 р. Харківський державний університет зі спеціальності фізика, кваліфікація – фізик. З 2002 – викладач, з 2003 – доцент кафедри фізики НФаУ. З 2004 року одночасно працює заступником декана фа-культету економіки та менеджменту.

Навчально-методична робота. Читає курси лекцій з економетрії та математики для економістів денного та заочного відділення спеціальностей „еко-номіка підприємства”, „маркетинг”, „менеджмент організацій”. Систематично бере участь в удосконаленні методичного забезпечення лекцій, практичних занять, створенні навчальних програм.

Науково-дослідна робота. У 1990 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук на тему «Неустойчивые точечные дефекты в суперионных кристаллах», спеціальність 01.04.07 «Фізика твердого тіла». Напрямок наукової роботи – фізика твердих електролітів та суперіонних сполук. Має понад 30 наукових праць. За останні 10 років має низку статей в іноземних журналах.

Print Friendly, PDF & Email