ВЕЛЬМА Світлана Володимирівна

(28.02.1975, м. Харків) – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри біофізики та інформаційних технологій НФаУ.

Закінчила фізико-математичний факультет Харківського державного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди (1997) за спеціальністю «математика та основи інформатики».

Працює: з 1997 по 2004 асистент кафедри інженерних та інформаційних технологій Української фармацевтичної академії, з 2004 асистент кафедри інформаційних технологій НФаУ, з 2007 асистент кафедри фармакоінформатики, з 2011 доцент кафедри фармакоінформатики.

Навчально-методична робота. Читає курс лекцій «Інформаційні технології в фармації» для студентів з українським, російською та англійською мовами навчання. Співавтор 5-ти навчальних посібників (Процессы и аппараты химико-фармацевтических технологий в таблицах и номограммах/Х.: НФаУ «Золотые страницы», 2001; Практикум по информационным технологиям в фармации на основе интенсивных методик обучения/Х.: НФаУ «Золотые страницы», 2002; Компьютерные технологии исследования лекарственных средств/Х.: НФаУ «Золотые страницы», 2003; Information Technology in Pharmacy: Textbook for Foreign Students/Kharkiv, NUPh: Golden Pages, 2013; Information Technology in Pharmacy: Textbook for Foreign students of medical and pharmaceutical universities/ ZSMU, Zaporozye, 2007) і 5-ти методичних рекомендацій. Займається розробкою дистанційного курсу «Інформаційні технології в фармації».

Науково-дослідна робота. У 2010 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за темою «Методика навчання майбутніх інженерів-технологів інформаційних технологій управління і проектування». Автор 39 наукових і навчально-методичних публікацій (6 статей у фахових журналах, 14 тез). Її наукові інтереси пов’язані з педагогічними аспектами викладання технічних навчальних дисциплін студентам фармацевтичних спеціальностей.

 

Print Friendly, PDF & Email