ДЯГІЛЄВА Фаїна Григорівна

(18.11.1954, м. Чугуїв, Харківської обл..) – старший викладач кафедри фізики НФаУ.

Закінчила Харківський інститут радіоелектроніки (1977 р.), державні курси іноземних мов «Інтерлінгва» (2003).

Працює в НФаУ викладачем кафедри фізики (1989-1992), старшим викладачем кафедри фізики (з 1992). На кафедрі виконує обов’язки завідувача учбової частини кафедри.

Навчально-методична робота. Читає курс лекцій з вищої математики для студентів іноземного факультету російською та англійською мовами, для студентів фармацевтичного факультету (заочне відділення). Співавтор підручників, навчальних посібників, з яких основні: «Математична статистика» (1998); «Вища математика» (2001); «Теорія ймовірностей і статисничні методи обробки результатів спостережень» (2002); «Лінійна алгебра» (2008); «Higher mathematics» (2010).

Науково-дослідна робота. Науковий напрямок: удосконалення методів викладання вищої математики в умовах Болонської системи з урахуванням спе-цифіки викладання іноземним студентам, формування якості знань за допомогою правильної організації навчального процесу. Має 60 наукових праць.

Нагороди. Почесна грамота Національного фармацевтичного університету за багаторічну бездоганну працю (2004).

Print Friendly, PDF & Email