ЖУК Віталій Андрійович

(04.02.1947, с. Хоробичі Щорського р-ну Чернігівської обл.) – кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри біофізики та інформаційних технологій НФаУ.

Закінчив авіадвигунобудівний факультет Харківського авіаційного інституту (1972) за спеціальністю «електроракетні двигуни космічних літальних апаратів».

Працює: З 1972 по 1975 інженер Конструкторського бюро Інституту низьких температур АН України. З 1975 по 1980 старший інженер Харківської філії Всесоюзного НДІ ливарної технології, ливарного машинобудування та автоматизації лиття. З 1980 по 1983 аспірант Харківського авіаційного інституту. Після закінчення аспірантури очолював штаб будівництва Харківського авіаційного інституту. З 1987 по 1994 асистент, старший викладач, доцент Українського заочного політехнічного інституту. З 1994 по 1997 докторант Харківської державної академії технології та організації харчування. З 2001 доцент кафедри фізики Української фармацевтичної академії, з 2004 доцент кафедри інформаційних технологій НФаУ, з 2007 доцент кафедри фармакоінформатики.

Навчально-методична робота. Читає курси лекцій «Інформаційні технології в фармації», «Комп’ютерні технології в фармації», «Робота з інформаційними джерелами», «Основи теорії оптимізації». У 1992 присвоєно вчене звання доцента. Автор навчального посібника (Компьютерное моделирование в курсах физики и биофизики: Учеб. пособие для студентов высших учебных заведений/Запорожье: Изд-во ЗГМУ, 2010) і 2-х методичних рекомендацій.

Науково-дослідна робота. У 1987 захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за темою «Термостимулированная экзоэлектрическая эмиссия из монокристаллов А2В6 (ZnS, ZnSe, CdS)». Є автором понад 95 наукових та навчально-методичних публікацій, 2-х авторських свідоцтв. Його наукові інтереси охоплюють проблеми створення та валідації інформаційних систем фармацевтичної галузі.

Громадська діяльність. Є членом Вченої ради факультету «Промислової фармації» НФаУ, індивідуальним членом Української Асоціації «Комп’ютерна медицина», відповідальним на кафедрі за організацію і проведення методичної роботи.

 

Print Friendly, PDF & Email