ТІМАНЮК Володимир Олександрович

(15.08.1949, м. Харків) – кандидат фізико-математичних наук (1984), професор (1995), завідувач кафедри фізики (1991-2016) НФаУ.

   Закінчив радіофізичний факультет Харківського державного університету (1971), в якому працював: молодший науковий співробітник (1971-1973), старший науковий співробітник (1973-1989) Харківського державного університету; старший викладач (1989-1990), доцент (1990-1995); завідувач (1991-2016), професор кафедри фізики (з 1995); за сумісництвом – декан факультету промислової фармації (1996-2001) НФаУ.

   Навчально-методична робота. Читає лекції з курсів «Фізика», «Біофізика», «Біофізика, фізичні методи аналізу та метрологія». Автор підручників «Физика» (1995); «Биофизика» (2003, 2004); «Biophysics» (2007, 2011); навчальних посібників «Біофізика та медична апаратура» (2004, 2006); «Біофізика» (2001); «Вища математика» (2001, 2008, 2012); «Компьютерное моделирование в курсах физики и биофизики» (2010); «Higher mathematics» (2010); «Спектроскопические методы в биофизике, биологии и медицине» (2011); монографії «Живой организм и электромагнитные поля» (2004); методичних вказівок «Электрические измерения» (2009) та ін. Брав участь у створенні навчальних програм: «Біофізика», «Фізика і фізичні методи аналізу», «Вища математика», «Метрологія та стандартизація», «Електротехніка з основами електроніки».

   Науково-дослідна робота. Напрями наукових досліджень: взаємодія електромагнітного випромінювання з речовиною та біологічними об’єктами; використання фізичних методів для аналізу лікарських засобів; дослідження низькотемпературної плазми тліючого розряду в інертних газах та парах металів.

   Автор близько 230 наукових і навчально-методичних праць, серед них 1 монографія, 10 патентів, 4 підручники, 30 навчальних посібників.

   За час завідування кафедрою фізики співробітники кафедри захистили дисертації: докторські – Пєнкін Ю. М. (2002), Стороженко І. П. (2009); кандидатські – Доброва В. Є. (2001), Зима Г. В. (2001), Тимченко Н. М. (2004), Животова О. М. (2008), Жовтоніжко І. М. (2008; сум.), Панасенко С. В. (2008; сум.).

   Громадська діяльність: Заступник Голови Вченої ради факультету Промислової фармації НФаУ. Нагороди: Почесна Грамота Міністерства освіти і науки України (2005 р.), Почесний Знак Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти України» (2008 р.), Диплом Харківської обласної асоціації фармацевтичних працівників у номінації «Фундаментальна наука» (2012 р.)

Print Friendly, PDF & Email