Студентське наукове товариство

На кафедрі біофізики та інформаційних технологій сумісно зі студентами наукового товариства активно розвиваються наступні наукові напрямки:

 • Дослідження болометрів для вимірювання параметрів лазерного випромінювання; взаємодія лазерного випромінювання з речовиною (зав.каф., проф. Погорєлов С.В.);
 • Вплив фізичних факторів на біологічні об’єкти (проф. Тіманюк В.О., доц. Ромоданова Е.О., викл. Фролова Н.О.);
 •  Дослідження хімічного складу речовин (проф. Тіманюк В.О., зав. лаб. Тюкін М.Б.);
 •  Електродинаміка складних хвилеводних систем із анізотропним заповненням та вимірювання електричних параметрів речовин у мікрохвильовому діапазоні (проф. Стрижаченко О.В.);
 •   Математичне моделювання біологічних об’єктів (проф. Стрижаченко О.В.);
 •   Аналіз сигналів медичної апаратури (проф. Кокодій М.Г.);
 •  Вимірювання параметрів нанооб’єктів (проф. Кокодій М.Г.);
 •  Вимірювання параметрів джерел лазерного випромінювання (проф. Кокодій М.Г.);
 •    Використання лазерних технологій у косметології (доц. Ромоданова Е.О.);
 •   Дослідження поверхневої та адгезионної енергій молекул (викл. Баранник М.О.).

Куратором СНТ кафедри біофізики та інформаційних технологій є доц. О.В. Стрижаченко.

Студенти – члени СНТ кафедри у 2019-2020 н.р.: Єгоркіна Д. М. – староста СНТ кафедри (студ. гр. ССО-1), Орленко Ю. Ю. (студ. гр. ССО-1), Лаврентьев M. (студ. гр. 2БТ2), Федорова Є. К. (студ. гр. ССО-1), Верховод В.М. (студ. гр. ССО-4), Петрова М.О. (студ. гр. ССО-4), Пархоменко С. (студ. гр. 2БТ2), Масливец І. (студ. гр. 1Ф1), Lisha Singh (student II y.s., 6 gr., Pharmacy), Hadi Mal’sagova  (student II y.s., 6 gr., Pharmacy), Nermine Neili (student II y.s., 7 gr.), Amine Benallah (student II y.s., 4 gr.), – усього 12 членів.

Наукова робота сумісно зі студентами проводилася згідно з науковою тематикою кафедри.

Проведено засідання ХХVI Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів «Актуальні питання створення нових лікарських засобів»  по секції “Інформаційні технології, фізичні і математичні методи аналізу у фармації та медицині”. Зроблено 7 доповідей (публікації сумісно зі студентами – 7 публікацій):

 1. Computer imaging techniques in analysis of the optical and chemical characteristics of hair. Speaker: Mikhail Lavrentyev, student 1 y.s., 2 gr., Biotechnology, Kokodii     M. G. (Doctor of Physical and Mathematical Sc. prof.)
 2. Computer modeling of random processes. Speaker: Snizhana Parkhomenko, student 1 y.s., 2 gr., Biotechnology, Kokodii M. G. (Doctor of Physical and Mathematical Sc. prof.)
 3. Main physical factors of respiratory. spirometry. Speaker: Lisha Singh, student 1 y.s., Kharkov National Medical University, Sheikina N. V. (Cand. of Biol. Sc., ass. prof.)
 4. Toxicological effects after repeated administration of medicines, the calculation of repeated doses. Speaker: Hadi Mal’sagova, student 1 y.s., I-14 gr., Pharmacy, Sheikina N. V. (Cand. of Biol. Sc., ass. prof.)
 5. Comparative characteristics of filling materials in dentistry. Speaker: Nermine Neili, student 1 y.s., 7/1-d gr., Dentistry, Kharkov National Medical University, Sheikina N. V. (Cand. of Biol. Sc., ass. prof.)
 6. Goldman-Hodgkin-Katz equation. Speaker: Nermine Neili, student 1 y.s., 7/1-d gr., Dentistry, Kharkov National Medical University, Sheikina N. V. (Cand. of Biol. Sc., ass. prof.)
 7. Goldman-Hodgkin-Katz equation. Speaker: Amine Benallah, student 1 y.s., I-24 gr., Pharmacy, Sheikina N. V. (Cand. of Biol. Sc., ass. prof.)

Студенти, які отримали нагороди:

 1. Mikhail Lavrentyev (student 1 y.s., 2 gr., Biotechnology). Computer imaging techniques in analysis of the optical and chemical characteristics of hair. (Supervisor prof. Kokodii M. G.), – диплом І ступеня.
 2. Lisha Singh (student 1 y.s., Kharkov National Medical University). Main physical factors of respiratory. Spirometry. (Supervisor lecturer Sheikina N. V.)- диплом ІІ ступеня.
Print Friendly, PDF & Email