ФРОЛОВА Наталя Олександрівна

(17.05.1976, м. Харків) – викладач кафедри фізики НФаУ.

Закінчила Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна (1998): аспірант (1998-2001), молодший науковий співробітник (2000-2002). З 2002 року викладач кафедри фізики НФаУ.

Навчально-методична робота. Веде практичні та лабораторні заняття з курсів «Біофізика» та «Фізичні методи аналізу». Співавтор практикуму «Лабораторный практикум по курсу «Биофизика» (2006), навчальних програм «Фізичні методи аналізу та метрологія» для студентів другого курсу спеціальності фармація та клінічна фармація, є членом предметної комісії з фізики на вступних іспитах, керівник педагогічної практики студентів Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна на кафедрі фізики, також веде лабораторно-практичні заняття з «Біофізика, ФМА та метрологія» в коледжі НФаУ.

Науково-дослідна робота. Науковий напрямок: «Органоспецифічні особливості зміни стану прооксидантно-антиоксидантної системи при дії іонізуючої радіації і можливості їх корекції». Планує захист кандидатської дисертації за темою «Порівняльна характеристика прооксидантної-антиоксидантної системи при дії іонізувальної радіації в різних дозах для вибора підходів корекції» (2013). Має понад 30 наукових праць.

Print Friendly, PDF & Email