Міжнародне співробітництво

Доц. Стрижаченко О. В. взяв участь у міжнародному науково-педагогічному стажуванні для педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів I – IV рівнів акредитації «Інтернаціоналізація вищої освіти. Організація навчального процесу та інноваційні методи навчання у вищих навчальних закладах Польщі», Польща, грудень 2019 р.

Доц. Погорєлов С.В. та ст. викл. Красовський І.В. взяли участь у науково-педагогічному практичному стажуванні: «Нові та інноваційні методи навчання», Краківський економічний університет, Польща, лютий 2019 р.

Проф. Кокодій М.Г. та проф. Тіманюк В.О. взяли участь у Міжнародній конференції «Application of Lasers in Medicine and Biology», Угорщина, жовтень 2018 р.

Доц. Погорєлов С.В. та проф. Кокодій М.Г. на Циндаоській міжнародній конференції з трансферу технологій та Аошанському євразійському науково-технологічному форумі, Китай, листопад 2017 р.

Доц. Погорєлов С.В. на третьому китайсько-українському форумі з науки і технологій, Харбін, Китай, вересень 2017 р.

Проф. Тіманюк В.О. та проф.  Кокодій М.Г. на XLV Міжнародній науково-практичній конференції "Застосування лазерів у медицині та біології", Буковель, Україна, жовтень 2016 р.

Проф. Кокодій М.Г. на другому китайсько-українському форумі з науки і технологій, Харбін, Китай, липень 2016 р.

Доповідь проф. Тіманюка В.О. (ліворуч) та проф.  Кокодія М.Г. (праворуч) на міжнародній конференції «Abstracts of Laser», Хельсінкі, Фінляндія, серпень 2012 р.

Print Friendly, PDF & Email