Міжнародне співробітництво

В межах міжнародного співробітництва 14 грудня 2020 року доцент кафедри освітніх та інформаційних технологій Національного фармацевтичного університету Вельма С.В. прочитала лекцію студентам 1 курсу факультету "Фармація" Ташкентського фармацевтичного інституту на тему "Программное обеспечение для создания фармацевтической базы данных. Использование программного обеспечения MS Access" (на кафедрі «Фізики, математики та інформаційних технологій»).

Доц. Стрижаченко О. В. взяв участь у міжнародному науково-педагогічному стажуванні для педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів I – IV рівнів акредитації «Інтернаціоналізація вищої освіти. Організація навчального процесу та інноваційні методи навчання у вищих навчальних закладах Польщі», Польща, грудень 2019 р.

Доц. Погорєлов С.В. та ст. викл. Красовський І.В. взяли участь у науково-педагогічному практичному стажуванні: «Нові та інноваційні методи навчання», Краківський економічний університет, Польща, лютий 2019 р.

Проф. Кокодій М.Г. та проф. Тіманюк В.О. взяли участь у Міжнародній конференції «Application of Lasers in Medicine and Biology», Угорщина, жовтень 2018 р.

Доц. Погорєлов С.В. та проф. Кокодій М.Г. на Циндаоській міжнародній конференції з трансферу технологій та Аошанському євразійському науково-технологічному форумі, Китай, листопад 2017 р.

Доц. Погорєлов С.В. на третьому китайсько-українському форумі з науки і технологій, Харбін, Китай, вересень 2017 р.

Проф. Тіманюк В.О. та проф.  Кокодій М.Г. на XLV Міжнародній науково-практичній конференції "Застосування лазерів у медицині та біології", Буковель, Україна, жовтень 2016 р.

Проф. Кокодій М.Г. на другому китайсько-українському форумі з науки і технологій, Харбін, Китай, липень 2016 р.

Доповідь проф. Тіманюка В.О. (ліворуч) та проф.  Кокодія М.Г. (праворуч) на міжнародній конференції «Abstracts of Laser», Хельсінкі, Фінляндія, серпень 2012 р.

Print Friendly, PDF & Email