Студенту

Графік показових лекцій майстер – класів, відкритих лекцій, лабораторних, практичних та семінарських занять на осінній семестр 2020-2021 н. р.

   У зв’язку з розпорядженням Кабінету Міністрів України «Про перенесення робочих днів у 2020 році» у графіку можливі зміни.

Перелік робочих програм кафедри біофізики та інформаційних технологій 2019-2020

Довідковий матеріал для студентів заочної форми навчання

   Значний внесок у загальну справу підготовки у вузі фахівців для аптечної мережі та фармацевтичної галузі роблять і співробітники кафедри фізики. Майбутнім інженерам-технологам хіміко-фармацевтичних виробництв, провізорам, економістам, технологам косметичних засобів, клінічним фармацевтам у їх професійній діяльності стануть у нагоді знання, набуті при вивченні дисциплін, що викладаються на кафедрі.

   На цей час на кафедрі викладаються: «Біологічна фізика», «Фізичні методи аналізу та метрологія», «Вища математика», «Фізика», «Електротехніка та основи електроніки», «Фізичні методи аналізу», «Вища та прикладна математика», «Економіко-математичне моделювання», «Математика для економістів», «Медична та біологічна фізика». Викладачами кафедри ведеться викладання дисциплін “Вища математика” та “Біофізика і ФМА” на англійській мові.

   На кафедрі фізики за останні роки роботи склався стабільний колектив співробітників, у творчому доробку якого 5 підручників, 30 навчальних посібників, понад 40 навчально-методичних видань, 2 монографії, десятки патентів та авторських свідоцтв. Своїми досягненнями кафедра завдячує зусиллям, творчій енергії та праці, вкладеними у загальну справу всіма членами колективу.

   Громадська робота теж є важливою складовою діяльності кафедри фізики. Завідувач кафедри, професор Тіманюк В.О. на протязі 5 років був деканом факультету промислової фармації (1996-2001 рр.), доцент Багуля В.О. був заступником декану фармацевтичного факультету (1995 – 2001 рр.). Доценти Горбуненко Б.Ф. і доцент Багуля В.О. виконували обов’язки голови предметної комісії з математики і фізики. Співробітники кафедри – Горбанюк А.Г., Медяник А.З., Тіманюк В.О., Клочко А.В., Кабанов А.Є., Тюкін М.Б., Багуля В.О. – брали активну участь у будівництві навчального корпусу по вулиці Блюхера, 4.

   Кафедра фізики сприяє високому рівню професійної підготовки випуск-ників НФаУ. Завдяки дисциплінам, які викладаються на кафедрі студенти набувають уміння ефективно засвоювати великі обсяги нової складної інформації. Сподіваємося, що творчий потенціал співробітників кафедри фізики НФаУ дозволить у майбутньому збільшити внесок кафедри у загальну справу виховання фахівців фармацевтичної галузі України.

Print Friendly, PDF & Email