Лекційний матеріал

Освітній процес в умовах карантину

Шановні студенти! В період карантину необхідно виконувати завдання для самостійної роботи за темами практичних та семінарських занять.

На сторінці кафедри освітніх та інформаційних технологій на сайті дистанційних технологій навчання НФаУ в розділі “Матеріали для самостійної роботи” розміщено індивідуальні завдання для здобувачів вищої освіти з відповідних навчальних дисциплін.

На сайті нашої кафедри (нижче на цій сторінці) Ви також можете знайти завдання для самостійної роботи на період карантину. Виконання всіх домашніх завдань є обов’язковим!

“Дорожня карта” роботи з матеріалами навчальних дисциплін кафедри освітніх та інформаційних технологій, що розміщені на платформі Moodle.

Зворотній зв’язок

Шановні студенти! Якщо у Вас виникають питання стосовно розглянутого матеріалу , просимо звертайтеся до викладача, додавши тему до відповідного форуму на сайті дистанційного навчання або пишіть на нашу електронну пошту osvit@nuph.edu.ua. На електронну пошту також можна надсилати виконані завдання. У полі “Тема” вкажіть Ваше ПІБ (обов’язково), номер групи (обов’язково), прізвище викладача (бажано).

Обратная связь

Уважаемые студенты! Если у Вас возникают вопросы относительно рассматриваемого материала, просим обращаться к преподавателю, добавив тему в соответствующий форум на сайте дистанционного обучения или пишите на нашу электронную почту osvit@nuph.edu.ua. На электронную почту также можно отправлять выполненные задания. В поле “Тема” укажите Ваше ФИО (обязательно), номер группы (обязательно), фамилию преподавателя (желательно).

Feedback

Dear students! If you have any questions about the learning material, please contact your teacher, adding topic in a forum on distance learning site or writing e-mail to osvit@nuph.edu.ua. You can also send completed tasks to e-mail. In the “Subject” field enter your full name (required), the group number (required), the teacher’s name (optional).

Як працювати з сайтом дистанційного навчання

Как работать с сайтом дистанционного обучения

How to work with distance learning site

ДисциплінаОcвітня програмаПосилання
Биофизика, физические методы анализаФармация для иностранных студентов с русским языком обученияЛекция #3
Лекция #4
Лекция #5
Сайт дистанционного обучения
Біофізика, фізичні методи анализуФармація для іноземних студентів з українською мовою навчанняСайт дистанційного навчання
Фармація (3,10д (ССО))Лекция #1
Лекция #2
Лекция #3
Лекция #4
Лекция #5
Лекция #6
Лекция #7
Лекция #8
Лекция #9
Лекция #10
Лекция #11
Сайт дистанційного навчання
Клінічна фармаціяСайт дистанційного навчання
Технології парфумерно-косметичних засобівСайт дистанційного навчання
Вища математика та статистикаКлінічна фармаціяСайт дистанційного навчання
Технології парфумерно-косметичних засобівСайт дистанційного навчання
Економічна інформатикаЕкономіка підприємстваСайт дистанційного навчання
Інформаційні технології у фармаціїФармаціяСайт дистанційного навчання
Комп’ютерна техніка та інформаційні технології у фізичній терапіїФізична терапіяСайт дистанційного навчання
Медична та біологічна фізикаЛабораторна діагностикаСайт дистанційного навчання
Оптимізаційні методи та моделіЕкономіка підприємства,
Маркетинг
Лекція #6
Лекція #7
Лекція #8
Лекція #9
Сайт дистанційного навчання
Статистичні методи у фармації Фармація (ССО)Лекція 1
Лекція 2
Лекція 3 (22.10.2020)
Лекція 4 (05.11.2020)
Лекція 5 (19.11.2020)
Лекція 6 (03.12.2020)
Лекція 7 (17.12.2020)
Лекція 8 (14.01.2021)
Практичне заняття (23.10.2020)
Практичне заняття (06.11.2020)
Практичне заняття (20.11.2020)
Практичне заняття (04.12.2020)
Практичне заняття (18.12.2020)
Сайт дистанційного навчання
Теорія ймовірностей та математична статистикаЕкономіка підприємстваЛекція 4
Лекція 5
Лекція 6
Лекція 8
Лекція 9
Лекція 10
Лекція 11
Лекція 12
Лекція 13
Лекція 14
Лекція 15
Лекція 16
ФізикаБіотехнологіяСайт дистанційного навчання
Фізика, фізичні методи аналізуТехнології фармацевтичних препаратівСайт дистанційного навчання
Print Friendly, PDF & Email