Лабораторія електротехніки та електроніки

  Шановні колеги, друзі, партнери, Лабораторія електротехніки та електроніки запрошує Вас до плідної співпраці!

Повна назва лабораторіїЛабораторія електротехніки та електроніки
Адреса лабораторіїХарків, вул. О. Невського, 18, (057)7718159,
http://nuph.edu.ua/laboratoriya-elektrotehniki-ta-elekt/
Історія лабораторіїЛабораторія електротехніки та електроніки створена одночасно з Хіміко-механічним технікумом у 1979 р., з 1993 р. перейшла у підпорядкування кафедри фізики НФаУ, у 2000 р. лабораторію очолив Тюкін М. Б.
Керівник лабораторіїТЮКІН Микола Борисович 
Навчальна діяльність лабораторіїЗгідно з наказом МОЗ України від 26.02.2003 №86 «Про затвердження примірного положення про опорну кафедру…» (зі змінами, внесеними наказом МОЗ України від 23.08.2011 №532) та від 29.01.2013 №62 «Про впровадження протокольного рішення наради ректорів…» кафедра фізики призначена опорною кафедрою з дисципліни «Електротехніка з основами електроніки».

  • Лабораторія призначена для проведення лабораторних робіт з курсу „Електротехніка та основи електроніки”;

  • Дозволяє проводити фронтальні, індивідуальні лабораторні роботи;

  • Робота студентів в лабораторії сприяє розвитку практичних навичок у збиранні електричних ланцюгів.

Атестація лабораторіїОскільки дериватографічні дослідження виконуються здебільшого на замовлення кафедр і співробітників університету, зовнішня атестація лабораторії не проводилася. Атестація дериватографа може проводитися тільки у стаціонарному стані. Остання атестація проводилася у 2006 р. співробітниками НДІ Метрології. Поточний ремонт обладнання та обслуговування виконується силами співробітників лабораторії.
Дослідницька діяльність лабораторіїТермічний аналіз проводиться з метою з’ясування як змінюється маса досліджуваної речовини з підвищенням температури. Термічний аналіз дає можливість визначити температури фазових переходів та ендо- і екзотермічних реакцій, які проходять при дослідженні речовини. Термічним аналізом з’ясовується за допомогою якого розчинника проводити екстрагування діючої речовини, а також критичні температури при сушінні екстракту.

  • Проведення термогравіметричного аналізу як готових лікарських засобів, який направлений на поліпшення якості і удосконалення аналітичних методів, так і препаратів, які знаходяться в стадії розробки на профілюючих кафедрах НФаУ;

  • Термогравіметричний аналіз проводиться на електронній установці „Дериватограф Q 1500 D”;

  • Термогравіметричний аналіз проводиться з метою з’ясування залежності втрати маси досліджуваної речовини з підвищенням температури. За величиною втрати маси досліджуваної речовини можна судити про процеси, які протікають в речовини, визначити молекулярну масу частини молекули, що виділилася. За кривою DТА визначаються температури фазових переходів, а також температури ендо- та екзотермічних реакцій.

Співпраця з іншими установамиЛабораторія тісно співпрацює з кафедрами НФаУ (Неорганічної хімії, Органічної хімії, Технологій фармацевтичних препаратів, Заводської технології ліків, Аптечної технології ліків).
Лабораторія також підтримує зв’язки з вищими навчальними закладами України, в яких акредитована спеціальність «Технологія фармацевтичних препаратів»:

  • Український державний хіміко-технологічний університет, кафедра електротехніки, завідувач Павлюк Степан Григорович, канд. тех. наук, доц., 0965201971, electrical_eng@udhtu.edu.ua;

  • Одеський національний політехнічний університет, кафедра фізики, завідувач Маслов Олег Вікторович, докт. тех. наук, проф., 0487058522, maslov@opu.ua;

  • Інститут хімічних технологій ВНУ, кафедра фізики, завідувач Василенко Наталя Опанасівна, канд. фіз.-мат. наук, доц., 0645376543, oftm@iht.lg.ua.

ДосягненняНа проведення термічного аналізу лікарських засобів та сполук до лабораторії щороку звертаються 10-15 здобувачів кандидатських і докторських дисертацій.


Print Friendly, PDF & Email