Шейкіна Надія Валеріївна

(04.10.1981 м. Харків.) – кандидат біологічних наук, викладач кафедри фізики НФаУ (з 2015 р.).

Закінчила радіофізичний факультет Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, отримала диплом з відзнакою та здобула ступінь спеціаліста біофізика-викладача (2003). У період з 2003 до 2006 року – аспірант кафедри Фізіології людини та тварин Біологічного факультету Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.

Науково-педагогічна діяльність: У 2009 на базі Київського національного університету імені Тараса Шевченка захистила дисертаційну роботу за темою «Амплітудно-частотні залежності дії комбінованих магнітних полів на гравітропічну реакцію та випромінювання рослин» та здобула ступінь кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.02 – Біофізика.
Після проходження педагогічної практики працювала лаборантом кафедри Фізики Національного фармацевтичного університету в період з 2002 до 2003 р.р. включно.
В 2007 – 2008 р.р. працювала асистентом кафедри Якості стандартизації та сертифікації ліків Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації (Національний фармацевтичний університет).
В 2008 р. переведена на посаду наукового співробітника кафедри Фармацевтичної хімії Національного фармацевтичного університету.
В 2015/2016 навчальному році працювала асистентом кафедри Біології (Національний фармацевтичний університет).
З вересня 2016 року – викладач кафедри фізики НФaУ.

В різні роки читала курси лекцій:
• «Основи біологічної та математичної фізики» (2002 – 2003)
• «Біофізичні методи аналізу фармпрепаратів» (2007 – 2008)
• «Біологія з основами генетики» (2015 – 2016)
• «Сучасні проблеми молекулярної біології» (2015 – 2016)
• «Фізичні методи аналізу»
• «Вища математика»
• «Біофізика, фізичні методи аналізу».

Науково-дослідна робота:автор більш ніж 90 наукових праць, 32 з яких є статті, 2 методичні розробки, 63 тези до виступів у міжнародних конференціях.
Після захисту дисертаційної роботи надруковано 20 статей (ще 2 знаходяться у друку), та 43 тези до виступів у міжнародних конференціях.
Сьогодні Шейкіна Н.В. працює над дисертаційною роботою на здобуття ступеня доктора фізико-математичних наук за темою «Дія низько інтенсивних впливів на відгук біологічних об`єктів. Механізм сприяття». Робота проводиться на базі Фізико-технічного інституту низьких температур (кафедра молекулярної біофізики).

Нагороди: володарка гранту COSPAR 2009 – 2018 як молодий фахівець у галузі вивчення впливу дії низько інтенсивного випромінювання на біологічні об`єкти (Розділ F1: http://cospar2016.tubitak.gov.tr/)

Print Friendly, PDF & Email