СТРІЛКОВА Тетяна Олекcандрівна

(20.06.1970, м. Харків) – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фізики НФаУ.

Закінчила Харківський державний університет ім. О.М. Горького та отримала 2 вищі освіти: спеціальність біофізик-викладач (1992); спеціальність практичний психолог (1993).

Науково-педагогічна діяльність: Харківський військовий університет на посадах молодший науковий співробітник, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник; Харківський національний університет радіоелектроніки, Українська інженерно-педагогічна академія на посадах асистент, старший викладач, доцент. Докторантура. Тема докторської дисертації: «Розвиток теорії стохастико-детермінованої обробки сигналів в оптико-електронних системах».

Викладає курси з дисциплін: “Біофізика та біосистеми”, „Квантова медицина”, “Обробка біомедичної інформаціі”, “Цифрова обробка сигналів та зображень”, “Оптико-електронні системи медичної діагностики”.

Наукові інтереси. В технічній галузі – теорія и практика прийму та обробка оптичних сигналів; в галузі педагогіки – методи управління та організації навчального процесу з урахуванням динамічного обновлення сучасної вищої освіти. Має більш 100 науково-методичних праць, в том числі 3 монографії, 1 патент на винахід, 20 робіт зі студентами.

Print Friendly