Красовський Ігор Вячеславович

(03.02.1974 р., м. Харків) кандидат фізико-математичних наук, старший викладач кафедри фізики Національного фармацевтичного університету.

Закінчив радіофізичний факультет Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна (1996). З 1996 р. понад 10 років працював у Інституті монокристалів НАН України. З 2012 р. – викладач кафедри фізики Національного фармацевтичного університету.

Навчально-методична робота. Викладає «Вищу математику», «Біофізику», «Фізичні методи аналізу». Відвідує «Школу молодого викладача» та курси англійської мови. Відповідальний за сайт кафедри фізики.

Науково-дослідна робота. Захистив кандидатську дисертацію «Шари складних сполук на поверхні Cu, GaAs та ZnSe, утворення яких індуковано жорстким ультрафіолетовим випромінюванням (100-300 нм) в атмосфері хлору» зі спеціальності 01.04.07 – фізика твердого тіла (2003). Коло наукових інтересів – взаємодія електромагнітного випромінювання з речовиною, фотоіндуковані та фотостимульовані процеси, метрологія. Має 10 наукових праць.

Print Friendly, PDF & Email