ДЯГІЛЄВА Фаїна Григорівна

(18.11.1954, м. Чугуїв, Харківської обл..) – старший викладач кафедри фізики НФаУ.

Закінчила Харківський інститут радіоелектроніки (1977 р.), державні курси іноземних мов «Інтерлінгва» (2003).

Працює в НФаУ викладачем кафедри фізики (1989-1992), старшим викладачем кафедри фізики (з 1992). На кафедрі виконує обов’язки завідувача учбової частини кафедри.

Навчально-методична робота. Читає курс лекцій з вищої математики для студентів іноземного факультету російською та англійською мовами, для студентів фармацевтичного факультету (заочне відділення). Співавтор підручників, навчальних посібників, з яких основні: «Математична статистика» (1998); «Вища математика» (2001); «Теорія ймовірностей і статисничні методи обробки результатів спостережень» (2002); «Лінійна алгебра» (2008); «Higher mathematics» (2010).

Науково-дослідна робота. Науковий напрямок: удосконалення методів викладання вищої математики в умовах Болонської системи з урахуванням спе-цифіки викладання іноземним студентам, формування якості знань за допомогою правильної організації навчального процесу. Має 60 наукових праць.

Нагороди. Почесна грамота Національного фармацевтичного університету за багаторічну бездоганну працю (2004).

Print Friendly