РОМОДАНОВА Елла Олексіївна

(24.10.1937р., м. Уссурійск Приморського краю, Росія) – канд. фіз-мат. наук, доцент кафедри фізики НФаУ.

Закінчила Харківський державний університет ім. О.М. Горького та отримала 2 вищі освіти: спеціальність «біолог-фізіолог людини і тварин» (1963), спеціальність «радіофізика та електроніка» (1969).

Працює: Харківський державний університет ім. О.М. Горького радіофізичний факультет: старший лаборант (1963-1964), асистент (1964-1978), старший викладач (1978-1987), доцент (1987-2004); НФаУ – доцент кафедри фізики (з 2004).

Навчально-методична робота. Читає курси лекції «Біофізика» і «Фізи-чні методи аналізу». Створила навчальні програми, методичні вказівки для са-мостійної роботи студентів по учбовим курсам. Займається науковою роботою зі студентами в рамках СНТ.

Наукова робота. Займається науковою роботою по темі «Дія фізичних факторів на біологічні структури». Має понад 140 наукових, науково-методичних та методичних робіт. За останні 10 років має низку статей в іноземних журналах.

Print Friendly, PDF & Email