СТРИЖАЧЕНКО Олександр Володимирович

(08.11.1960, м. Харків) – доктор фізико-математичних наук, професор, старший науковий співробітник, професор кафедри фізики НФаУ.

Закінчив з відзнакою Харківський державний університет ім. О.М. Горького (1983), в якому працював: молодшим науковим співробітником (1983-1989), науковим співробітником (1989-1990), старшим науковим співробітником (1991-2001). З 2001 р. по теперішній час працює у Харківському національному фармацевтичному університеті на посадах доцента (2001-2014 рр.) та професора кафедри фізики (з 2015 р.).

Навчально–методична робота. Читає курс лекцій “Вища математика”, “Біофізика”, “Фізичні методи аналізу”; автор навчально-методичних посібників, рекомендацій та збірок лабораторних робіт. Створив навчальні програми з курсів: “Вища математика”, “Біофізика”, “Фізичні методи аналізу”.

Науково–дослідна робота. Наукові інтереси пов’язані з наступними науковими напрямками: дослідження взаємодії електромагнітного поля з речовиною; електродинаміка складнокомпозиційних хвилеводних і резонаторних структур із анізотропним та гіротропним заповненням; неруйнуючі вимірювання параметрів широкого класу речовин у мікрохвильовому діапазоні; математичне моделювання біологічних об’єктів. Автор та співавтор понад 100 наукових і навчально-методичних праць, автор монографії “Measurement of anisotropic dielectrics on microwaves. Theoretical analysis, devices, methods”, яка видана у Німеччині (2011 р.), 3 авторських свідоцтв і патентів на винахід.

Print Friendly, PDF & Email