КОКОДІЙ Микола Григорович

(20.07.1940 р., с. Нові Боровичі Щорського району Чернігівської області) доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри фізики НФаУ.

Закінчив Харківський державний університет ім. О.М. Горького (1963), в якому працював з 1963 р.: аспірант (1963-1966), старший науковий співробітник (1966-1999). З 1999 року професор кафедри фізики НФаУ. На кафедрі виконує обов’язки відповідального за наукову роботу.

Навчально-методична робота. Читає курси лекцій з фізики, біологічної фізики, фізичних методів аналізу, вищої математики. Автор підручника «Математичне моделювання у фізиці» (2011) та монографії «Прямі та зворотні задачі в лазерній техніці та метрології» (2012).

Науково-дослідна робота. Науковий напрямок: «Взаємодія лазерного випромінювання з речовиною». Захист докторської дисертації за темою «Вимірювання характеристик потужного лазерного випромінювання» (1992). Має понад 160 наукових праць та 13 авторських свідоцтв на винахід. За останні 10 років має низку статей в іноземних журналах.

Print Friendly, PDF & Email