Історична довідка

   Кафедра фізики була організована одночасно із заснуванням Харківського фармацевтичного інституту. Дані про діяльність кафедри у довоєнний період не збереглися, майже усі вони були втрачені в роки Великої Вітчизняної війни. Відомо, що з 1921 по 1926 рік кафедру очолював професор О.В. Желіховський, у 1926-1937 рр. – професор М.Я. Міллер. У довоєнний період лекції з фізики читали на базі Харківського державного університету, а згодом – на базі Харківського медичного інституту.

   Дані про існування кафедри фізики, починаючи з 1944 року, стверджують, що кафедрою керували:

  • Помазанов Микола Юрійович – наукового звання не має, основне місце роботи – Харківський університет, у ХФІ працював за сумісництвом – 1944 – 1948 рр.
  • Пархомовський Георгій Давидович – виконував обов’язки завідувача кафедри – 1948 – 1952 рр.
  • Шинянский Леонід Абрамович – зав. кафедри – 1953 – 1969 рр.
  • Солонько Василь Миколайович – доцент, зав. кафедри – 1969 – 1977 рр.
  • Вейхброт Єзро Йосипович – доцент, зав. кафедри – 1977 – 1981 рр.
  • Масленніков Олександр Іванович – доцент, зав. кафедри – 1981 – 1990 рр.
  • Видашенко Володимир Миколайович – виконував обов’язки завідувача кафедри – 1990 – 1991 рр.
  • Тіманюк Володимир Олександрович – професор, зав. кафедри – 1991 – 2016 рр.
  • Стороженко Ігор Петрович – професор, виконував обов’язки завідувача кафедри – 2016 – 2017 рр.
  • Погорєлов Станіслав Вікторович – доцент, зав. кафедри – 03.04.2017 – до теперішнього часу.

   У 50-х роках співробітники кафедри розробляли наукові проблеми: «Застосування ультразвуку при дослідженні властивостей речовини» (з 1953 р.) та «Застосування ультразвуку в фармації» (з 1957 р.).Одним з результатів наукової діяльності колективу кафедри стало впровадження спільно з кафедрою технології лікарських засобів на Дарницькому хіміко-фармацевтичному заводі нового методу отримання препаратів «Патокрин» та «Спленін» за допомогою ультразвуку.

   Для виконання наукової роботи на кафедрі були опановані та придбані необхідні установки: потужний генератор ультразвукових коливань, установка для вимірювання швидкості ультразвуку в рідинах у широкому інтервалі частот та температур, інтерферометри для вимірювання швидкості та поглинання ультразвуку тощо.

   За часів керівництва кафедрою доцента О.І. Масленнікова вона значно примножили свій професійний та науковий потенціал. Були створені нові наукові напрямки дослідження речовин за допомогою мас спектрометрії, ЯМР-, ІЧ-спектроскопії. Колектив кафедри поповнився новими викладачами-науковцями, здебільшого випускниками фізичного та радіофізичного факультетів ХДУ, які вже мали вчені ступені і звання: доценти В.М. Видашенко, Л.Ф. Чечерська, А.І. Вердян, А.В. Клочко, В.О. Тіманюк, А.Г. Горбанюк та ін.

   З відкриттям факультету промислової фармації збільшилась кількість навчальних курсів, які читаються на кафедрі фізики. З 1991 р. кафедру очолює кандидат фізико-математичних наук, професор Володимир Олександрович Тіманюк. До традиційних дисциплін (фізики та вищої математики) додалися курси біофізики, електротехніки з основами електроніки, а також спеціальний курс «Фізичні методи аналізу лікарських засобів».

   На цей час на кафедрі викладаються: «Біологічна фізика», «Фізичні методи аналізу та метрологія», «Вища математика», «Фізика», «Електротехніка та основи електроніки», «Фізичні методи аналізу», «Вища та прикладна математика», «Економіко-математичне моделювання», «Математика для економістів», «Медична та біологічна фізика».

   До 1990 року кафедра фізики територіально знаходилася за адресою – пл. Повстання, 17. З 1990 року кафедра – в новому технологічному корпусі за адресою – вул. Блюхера, 4. У 1992 року кафедра переїхала до корпусу на вул. О.Невського, 18, де займає 4-й поверх основного корпусу і по теперішній час.

   На кафедрі фізики за останні роки роботи склався стабільний колектив співробітників, у творчому доробку якого 5 підручників, 30 навчальних посібників, понад 40 навчально-методичних видань, 2 монографії, десятки патентів та авторських свідоцтв. Своїми досягненнями кафедра завдячує зусиллям, творчій енергії та праці, вкладеними у загальну справу всіма членами колективу.

   На сьогоднішній день на кафедрі працюють 3 професори – Тіманюк Володимир Олександрович, Кокодій Микола Григорович, Стороженко Ігор Петрович, 8 доцентів –Стрижаченко Олександр Володимирович, Решетняк Юрій Борисович, Животова Олена Миколаївна, Кайдаш Марина Валеріївна, Горбуненко Борис Феофанович, Багуля Віктор Олександрович, Ромоданова Елла Олексіївна, Жовтоніжко Ірина Миколаївна; 2 старші викладачи Дягілєва Фаїна Григорівна (завідувач навчальною частиною кафедри), Красовський Ігор Вячеславович, викладач Фролова Наталя Олександрівна, завідувач лабораторії Тюкін Микола Борисович. Достатньо великий внесок у здобутки кафедри вносять ст. лаборанти Рибальченко Олена Григорівна, Терех Надія Іванівна, Єлохова Валентина Валентинівна.

   Суттєво зросла кількість співробітників з науковими ступенями, що, у свою чергу вплинуло на якість навчального процесу. З 2000 р. співробітниками кафедри фізики були захищені дисертації: докторськи – Пєнкін Юрій Михайлович (2002), Стороженко Ігор Петрович (2009); кандидатські – Доброва Вікторія Євгенівна (2001), Зима Галина Володимирівна (2001), Тимченко Наталя Миколаївна (2004), Животова Олена Миколаївна (2008), Жовтоніжко Ірина Миколаївна (2008; сум.), Панасенко Сергій Володимирович (2008; сум.).

   Зараз на кафедрі працюють молоді викладачі – спеціалісти у викладанні фізико-математичних наук, перспективні науковці. Доцент Стрижаченко Олександр Володимирович працює над докторською дисертацією. Викладач Фролова Наталя Олександрівна працює над кандидатською дисертацією.

Print Friendly, PDF & Email